SPOLEČNOST OPRAVY SILNIC s.r.o. SE SPECIALIZUJE  NA PŘÍPRAVU A REALIZACÍ STAVEB  KOMUNIKACÍ,  ZPEVNĚNNÝCH PLOCH A CHODNÍKŮ -  A JEJICH OPRAVY

 

NAŠE MOTTO: „ŽÁDNÁ STAVBA NENÍ TAK MALÁ, ABY NESTÁLO ZA TO JI REALIZOVAT“

 

NABÍZÍME NÁSLEDUJÍCÍ SLUŽBY:

-  PLOŠNÉ A VÝŠKOVÉ ZAMĚŘENÍ KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNNÝCH PLOCH URČENÝCH K OPRAVĚ

-  PROVEDENÍ NÁVRHU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ JEJICH  STAVBY NEBO OPRAVY

-  VYPRACOVÁNÍ ROZPOČTU (VÝKAZ VÝMĚR, SOUPIS PRACÍ)

-  ZPRACOVÁNÍ KONTROLNÍHO ROZPOČTU STAVBY  ( JEJÍ PŘIBLIŽNÉ CENY)

 

PROVÁDÍME TYTO STAVEBNÍ PRÁCE:

-  STAVBY KOMUNIKACÍ, ZPEVNĚNÝCH PLOCH  A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM I DLÁŽDĚNÝM POVRCHEM

-  JEJICH OPRAVY A REKONSTRUKCE

-  OPRAVY ASFALTOVÉHO POVRCHU PROVÁDÍME ZA POUŽITÍ BUĎ HORKÉ ASFALTOVÉ SMĚSI NEBO TECHNOLOGIE ITHR (NAHŘÍVACÍ ČELO SILKOT)

-  PROVÁDÍME ZALITÍ PRASKLIN A SPÁR V ASFALTOVÉM NEBO BETONOVÉM POVRCHU ZÁLIVKOU APLIKOVANOU ZA HORKA I ZA STUDENA

-  ZEMNÍ PRÁCE

- VEGETAČNÍ ÚPRAVY

KONTAKTY:

Ing. Gorazd Šváb – jednatel společnosti

mobil: +420 602 236 928

e-mail: opravy.silnic@email.cz

 

inPage.cz - webové stránky, doména a webhosting snadno.